Vicious Attack Llama Apocalypse[Hành động|2017] | Vaphim.com

Vicious Attack Llama Apocalypse[Hành động|2017]

Vicious Attack Llama Apocalypse[Hành động|2017]

Game -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
images

Thông tin

  • Storage: 4 GB available space
  • DirectX: Version 11
  • Graphics: DX11+ with SM3 support
  • Memory: 6 GB RAM
  • Processor: Core i5+
  • OS: Windows 7 / 8.1 / 10 (64bit)

Nội dung:

Tham gia vào trò chơi, bạn sẽ tiến tới tương lai trong bối cảnh ở New York, Rio và Dubai sau ngày khải huyền, bạn sẽ cần chiến đấu để tồn tại trong suốt 6 màn chơi. Bạn có súng ‘bất tử’ nhưng chỉ có một mạng, bạn sẽ điều khiển nhân vật theo nhiều hướng khác nhau. Kẻ thù sẽ đánh rơi vật phẩm khi bạn tiêu diệt chúng, bạn thu nhập nó để xây dựng các tháp mới ở mỗi vòng.

Trailers & Videos

Trailers
x
images

Trailer Vicious Attack Llama Apocalypse

Images

x