Đội trưởng tuyệt vời | Vaphim.com

Đội trưởng tuyệt vời (2016)

Captain Fantastic (2016)

Hành Động - 118 min
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
captain_fantastic_xlg

Thông tin

  • Mã IDMB: 3553976
  • Đạo diễn: Matt Ross
  • Diễn viên: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso
  • Kịch bản: Matt Ross
  • Năm: 2016
  • Điểm IMDB: 8.1/10 (theo IMDb)
  • Đất nước: USA
  • Ngôn ngữ: English, Esperanto

Nội dung:

Trailers & Videos

Trailers
x
captain_fantastic_xlg

Thời Đại Của Rồng <br> Age of the Dragons (2011)

Images

x