This War of Mine: Stories – Father’s Promise | Vaphim.com

This War of Mine: Stories – Father’s Promise (2017)

This War of Mine: Stories - Father's Promise (2017)

Game -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
packshot280x392

Thông tin

  • Graphics: Geforce 9600 GS, Radeon HD4000,
  • Memory: 2 GB RAM
  • Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.4, AMD Athlon(TM) X2 2.8 Ghz
  • OS: Windows XP SP3 (32 bit) / Vista

Nội dung:

This War of Mine: Stories – Father’s Promise DLC một câu chuyện mới trong cuộc chiến tranh. Stories – Father’s Promise là một câu chuyện về gia đình của cuộc đấu tranh để giữ gìn phần cuối cùng của nhân loại trong thời đại của sự thất vọng và đối xử tàn ác.

Trailers & Videos

Trailers
x
packshot280x392

Trailer This War of Mine: Stories - Father's Promise 2017

Images

Được đề xuất

x