Tam Quốc Cơ Mật | Vaphim.com

Tam Quốc Cơ Mật (2018)

Secrets of Three Kingdoms (2018)

Cổ Trang, Lãng Mạn, Lồng Tiếng Tiếng Việt, Phim Bộ, Tâm Lý, Tình Cảm -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
RP3oxc

Thông tin

  • Rating: Not Yet Rated
  • Duration: 45 min.
  • Aired On: Tuesday, Wednesday, Thursday
  • Aired: Mar 27, 2018 - May 24, 2018
  • Episodes: 54
  • Đất nước: China
  • Drama: Secrets of Three Kingdoms

Nội dung:

Tam Quốc Cơ Mật : Lúc thời Kiến An năm đồ vật 4, Tào Tháo cố gắng quyền lộng hành, khiến cho ngôi nhà Hán tất cả nguy cơ sụp đổ. Phục Thọ Hoàng Hậu, Thái úy Dương Bưu, Hoằng Nông Vương Phi Đường Anh dẫn đầu nhóm chí sĩ ngôi nhà Hán, bí mật đón vì chưng vương da Lưu Bình nhập cung, góp giữ vững đại nghiệp nhà Hán.

Nhờ sự hỗ trợ của Tư Mã Ý, Phục Thọ, Đường Anh, Lưu Bình new gồm thể cân bằng quân lực có bên Tào Tháo. Tình huynh đệ thân Lưu Đình – Tư Mã Ý ngỡ cũng như keo sơn gắn kết thì bất cứ lúc nào lâm vào tình thế cảnh nguy hiểm tan vỡ vì chưng hầu hết lý do bất ngờ. Khi ngai vàng tiến thưởng thế lực bị đặt giữa tình yêu, tình thành viên gia đình, Lưu Bình – Tư Mã Ý đang có những lựa chọn bất ngờ..

Trailers & Videos

Trailers
x
RP3oxc

Trailer Secrets of Three Kingdoms

Images

x