Phượng Nga 6-Elvis Phương -Tình Khúc Buồn Người Xa Xứ | Vaphim.com

Phượng Nga 6-Elvis Phương -Tình Khúc Buồn Người Xa Xứ

Phượng Nga 6-Elvis Phương -Tình Khúc Buồn Người Xa Xứ

Nhạc -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
JEDEjJk

Thông tin

  • Minh họa: Trần Đình Thục
  • Băng nhạc: Phương Nga
  • Giám đốc: Nguyễn Ngọc Hoàng

Nội dung:

Phượng Nga 6-Elvis Phương -Tình Khúc Buồn Người Xa Xứ

Images

x