[PC] Roguelands [Adventure|Action|Indie|RPG|2D] | Vaphim.com

[PC] Roguelands [Adventure|Action|Indie|RPG|2D]

[PC] Roguelands [Adventure|Action|Indie|RPG|2D]

Game -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
Roguelands-134x193.jpg

Thông tin

Nội dung:

Tên Game: Roguelands
Cấu hình máy tối thiểu:
MINIMUM:
OS: Windows XP, Vista, 7
Processor: 1.6Ghz
Memory: 512 MB RAM
RECOMMENDED:
OS: Windows 8.1
Processor: 2.4Ghz
Memory: 4 GB RAM.
Roguelands
Giới Thiệu:

Roguelands

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Trailers & Videos

Trailers
x
Roguelands-134x193.jpg

[PC] Roguelands [Adventure|Action|Indie|RPG|2D]

Images

x