[PC]Last Days of Old Earth-SKIDROW | Vaphim.com

[PC]Last Days of Old Earth-SKIDROW

[PC]Last Days of Old Earth-SKIDROW

Game -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
cover2-134x193.jpg

Thông tin

Nội dung:

Tên Game: Last Days of Old Earth-SKIDROW

Last Days of Old Earth-SKIDROW
Nội dung:
Title: Last Days of Old Earth
Genre: Strategy
Developer: Auroch Digital
Publisher: Slitherine Ltd.
Release Date: 7 Jun, 2016

Là tựa game chiến thuật lây bối cảnh tương lai, vào thời điểm mà mặt trời đang dần biến mất, bạn sẽ phải chỉ huy những con người chiến đấu chống lại những cỗ máy.

 

Last Days of Old Earth-SKIDROW

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Trailers & Videos

Trailers
x
cover2-134x193.jpg

[PC]Last Days of Old Earth-SKIDROW

Images

x