[PC]Last Days of Old Earth-SKIDROW | Vaphim.com

[PC]Last Days of Old Earth-SKIDROW

[PC]Last Days of Old Earth-SKIDROW

Game -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
cover2-134x193.jpg

Thông tin

  Nội dung:

  Tên Game: Last Days of Old Earth-SKIDROW

  Last Days of Old Earth-SKIDROW
  Nội dung:
  Title: Last Days of Old Earth
  Genre: Strategy
  Developer: Auroch Digital
  Publisher: Slitherine Ltd.
  Release Date: 7 Jun, 2016

  Là tựa game chiến thuật lây bối cảnh tương lai, vào thời điểm mà mặt trời đang dần biến mất, bạn sẽ phải chỉ huy những con người chiến đấu chống lại những cỗ máy.

   

  Last Days of Old Earth-SKIDROW

  Bộ sưu tập các thư mục HOT

  Trailers & Videos

  Trailers
  x
  cover2-134x193.jpg

  [PC]Last Days of Old Earth-SKIDROW

  Images

  x