[PC] Heavy Weapon Deluxe Full Crack | Vaphim.com

[PC] Heavy Weapon Deluxe Full Crack

[PC] Heavy Weapon Deluxe Full Crack

Game -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
heavy-weapon-movie-poster-134x193.jpg

Thông tin

Nội dung:

Tên Game: Heavy Weapon Deluxe Full Crack

Heavy Weapon Deluxe Full Crack
Nội dung:
Heavy Weapon Deluxe Full Crack là một game xe tang chiến đấu đơn giản có thể giúp bạn giải trí. Download Heavy Weapon Deluxe Full Crack có hướng dẫn cài đặt và crack.

Hướng dẫn chơi Heavy Weapon Deluxe:
Bạn phải bắn hạ tất cả máy bay địch, trước khi qua được cửa ải, Hãy nhận tất cả các chiến lợi phẩm mà bạn bắn hạ các máy bay rơi xuống để tăng sức mạnh.

Download Heavy Weapon Deluxe Full Crack:
Fshare: http://www.fshare.vn/file/U8CAT0T6QY/
Mediafire: http://goo.gl/du6Rh6

Hướng dẫn Crack Heavy Weapon Deluxe Full:
Sau khi cài đặt song bạn vào thư mụ Crack copy file “Heavy Weapon Deluxe.exe” sau đó gián vào thư mục cài đặt Heavy Weapon Deluxe trong ổ C.
C:\Program Files\PopCap Games\Heavy Weapon Deluxe

Heavy Weapon Deluxe Full Crack

 

Trailers & Videos

Trailers
x
heavy-weapon-movie-poster-134x193.jpg

[PC] Heavy Weapon Deluxe Full Crack

Images

x