[PC]Galactic Civilizations III Rise of the Terrans-SKIDROW | Vaphim.com

[PC]Galactic Civilizations III Rise of the Terrans-SKIDROW

[PC]Galactic Civilizations III Rise of the Terrans-SKIDROW

Game -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
cover-22-134x193.jpg

Thông tin

Nội dung:

Tên Game: Galactic Civilizations III Rise of the Terrans-SKIDROW

Galactic Civilizations III Rise of the Terrans-SKIDROW
Nội dung:
Title: Galactic Civilizations III – Rise of the Terrans DLC
Genre: Indie, Simulation, Strategy
Developer: Stardock Entertainment
Publisher: Stardock Entertainment
Release Date: 16 Jun, 2016

Galactic Civilizations III là một game chiến thuật bối cảnh không gian và là phiên bản mới nhất của một trong những serie game chiến thuật được đánh giá cao nhất mọi thời đại. Trong game, bạn sẽ có nhiệm vụ xây dựng nên một đế chế thống trị toàn bộ giải ngân hà, thông qua những phương thức khác nhau như chinh phục, ngoại giao, đồng hóa hay nghiên cứu khoa học.

Galactic Civilizations III Rise of the Terrans-SKIDROW

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Trailers & Videos

Trailers
x
cover-22-134x193.jpg

[PC]Galactic Civilizations III Rise of the Terrans-SKIDROW

Images

x