[PC] Warcube [Action|RPG|Indie|Adventure|2017] | Vaphim.com

[PC] Warcube [Action|RPG|Indie|Adventure|2017]

[PC] Warcube [Action|RPG|Indie|Adventure|2017]

Game -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
poster-134x1931.png

Thông tin

Nội dung:

Tên Game: Warcube
Cấu hình máy tối thiểu:
MINIMUM:
OS: Windows Vista/7/8/10
Processor: Dual Core CPU, 2.4+ GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 512MB VRAM
RECOMMENDED:
OS: Windows Vista/7/8/10
Processor: Quad Core CPU, 3+ GHz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: 1GB VRAM.
Warcube
Giới Thiệu:

Warcube

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Trailers & Videos

Trailers
x
poster-134x1931.png

[PC] Warcube [Action|RPG|Indie|Adventure|2017]

Images

x