[PC] Survivalizm – The Animal Simulator [Simulation|Action|Adventure|2017] | Vaphim.com

[PC] Survivalizm – The Animal Simulator [Simulation|Action|Adventure|2017]

[PC] Survivalizm - The Animal Simulator [Simulation|Action|Adventure|2017]

Game -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
poster15-134x1932.jpg

Thông tin

Nội dung:

Tên Game: Survivalizm – The Animal Simulator
Cấu hình máy tối thiểu:
MINIMUM:
OS: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit
Processor: Intel Quad Core i3 or AMD equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Nvidia GeForce GTX 560 (1GB) or AMD equivalent
RECOMMENDED:
OS: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit
Processor: Intel Quad Core i5/i7 3.3 GHz or AMD equivalent
Memory: 6 GB RAM
Graphics: nVidia GeForce GTX 780 Ti/970 (Ultra settings) or AMD equivalents.
Survivalizm – The Animal Simulator
Giới Thiệu:
Tái hiện lại các hoạt động của động vật trong khu rừng, đi săn hay bay lượn hay là kẻ trốn chạy tùy bạn

Survivalizm – The Animal Simulator

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Trailers & Videos

Trailers
x
poster15-134x1932.jpg

[PC] Survivalizm - The Animal Simulator [Simulation|Action|Adventure|2017]

Images

x