[PC] Super Rude Bear Resurrection (Action|Indie|Gore|Violent|2017) | Vaphim.com

[PC] Super Rude Bear Resurrection (Action|Indie|Gore|Violent|2017)

[PC] Super Rude Bear Resurrection (Action|Indie|Gore|Violent|2017)

Game -
Xếp hạng:
(1 votes, average: 7,00 out of 10)
Loading...
7
Super-Rude-Bear-Resurrection-Free-Download

Thông tin

Nội dung:

Tên Game: Super Rude Bear Resurrection
MINIMUM:
OS: Windows XP SP2+
Processor: Intel Core 2 Duo 2.8GHz processor equivalent
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Dedicated GPU, 1GB VRAM+
DirectX: Version 9.0c
Storage: 3 GB available space
Additional Notes: Best enjoyed with a twin stick controller (e.g. Dualshock 4)
RECOMMENDED:
OS: Windows 7, 8, 10
Processor: i5 Quad Core
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 4GB VRAM
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 4 GB available space
Additional Notes: DS4.

Super Rude Bear Resurrection
Giới Thiệu:
Game siêu bạo lực và siêu khó khăn cho các bạn nào cần giải tỏa cảm súc. Lối chơi bao gồm các nút đơn giản lên xuống, nhưng cần các yếu tố khéo léo, kiên trì và rất nhiều may mắn

Super Rude Bear Resurrection

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Trailers & Videos

Trailers
x
Super-Rude-Bear-Resurrection-Free-Download

[PC] Super Rude Bear Resurrection [Action|Indie|Gore|Violent|2017]

Images

x