[PC] Strain Tactics (Strategy|Action|RPG|Indie|Adventure|2017) | Vaphim.com

[PC] Strain Tactics (Strategy|Action|RPG|Indie|Adventure|2017)

[PC] Strain Tactics (Strategy|Action|RPG|Indie|Adventure|2017)

Game -
Xếp hạng:
(1 votes, average: 6,00 out of 10)
Loading...
6
strain_tactics__now_on_greenlight__by_ukitakumuki-das43my (1)

Thông tin

Nội dung:

Tên Game: Strain Tactics
MINIMUM:
OS: Windows 7
Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
Memory: 2 GB RAM
DirectX: Version 9.0
Storage: 400 MB available space.
Strain Tactics
Giới Thiệu:
Title: Strain Tactics
Genre: Action, Adventure, Indie, RPG, Strategy
Developer: Touch Dimensions Interactive
Publisher: Touch Dimensions Interactive
Release Date: 4 May, 2017
Chỉ huy một nhóm lính để bảo vệ một vùng chỉ định, có thể nâng cấp tùy chỉnh vũ khí nhân vật. Game chiến thuật thời gian thựt đầy hấp dẫn

Strain Tactics

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Trailers & Videos

Trailers
x
strain_tactics__now_on_greenlight__by_ukitakumuki-das43my (1)

[PC] Strain Tactics [Strategy|Action|RPG|Indie|Adventure|2017]

Images

x