[PC] Rebel Raiders: Operation Nighthawk [Action|2006] | Vaphim.com

[PC] Rebel Raiders: Operation Nighthawk [Action|2006]

[PC] Rebel Raiders: Operation Nighthawk [Action|2006]

Game -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
Rebel_Raiders_-_Operation_Nighthawk_Coverart

Thông tin

  • Thể loại: Hành động , không chiến​
  • Thời gian phát hành: 30 tháng 5 năm 2006
  • Nền tảng: PC , Wii , PS2
  • Đơn vị phát hành: XS Games
  • Đơn vị phát triển: Kando Games

Nội dung:

Operation Nighthawk có cốt truyện được đặt ở bối cảnh tương lai gần , khi con người kiểm soát toàn bộ hệ mặt trời và thành lập liên minh duy nhất dưới cái tên “Union of World Nations (UWN)” . Trong công cuộc khai phá vào sâu vũ trụ rộng lớn , mục đích ban đầu của liên minh đã bị thay đổi và càng phục vụ cho nhiều mục đích xấu xa hơn như đàn áp dân chúng, v.v… Lúc này , một lực lượng nội dậy được xây dựng và thành lập bởi các quốc gia nhỏ , mang cái tên “Alliance of Independent States (AIS)” , nhằm chống lại và lật độ chế độ độc tài đàn áp của liên minh UWN . Từ đây AIS bắt đầu những cuộc chiến với UWN , nhằm dành lấy sự tự do cho những dân tộc và quốc gia nhỏ bé bị đàn áp mà AIS đại diện . Người chơi đóng vai trong một người lính chỉ huy của phi đội Ghost Squadron thuộc “Alliance of Independent States Air Forces (AISAF)”

Trailers & Videos

Trailers
x
Rebel_Raiders_-_Operation_Nighthawk_Coverart

Trailer [PC] Rebel Raiders: Operation Nighthawk [Action|2006]

Images

x