[PC] Operation Abyss: New Tokyo Legacy [RPG|Anime|2017] | Vaphim.com

[PC] Operation Abyss: New Tokyo Legacy [RPG|Anime|2017]

[PC] Operation Abyss: New Tokyo Legacy [RPG|Anime|2017]

Game -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
op-134x193.png

Thông tin

Nội dung:

Tên Game: Sniper Elite 4 Operation Abyss: New Tokyo Legacy
Cấu hình máy tối thiểu:
MINIMUM:
OS: Windows 10/8.1/7
Processor: Core i3-2100 3.10 GHz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: GeForce 8600 GT
RECOMMENDED:
OS: Windows 10/8.1/7
Processor: Core i3-6100 3.70 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 650 Ti.
Operation Abyss: New Tokyo Legacy
Giới Thiệu:

Hướng dẫn:
Giải nén
Play

Operation Abyss: New Tokyo Legacy

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Trailers & Videos

Trailers
x
op-134x193.png

[PC] Operation Abyss: New Tokyo Legacy [RPG|Anime|2017]

Images

x