[PC] Mages of Mystralia (Adventure|Action|Indie|2007) | Vaphim.com

[PC] Mages of Mystralia (Adventure|Action|Indie|2007)

[PC] Mages of Mystralia (Adventure|Action|Indie|2007)

Game, Hành Động -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
Mages-of-Mystralia-pc-cover

Thông tin

Nội dung:

Tên Game: Mages of Mystralia
MINIMUM:
OS: Windows 7 64-bit
Processor: Intel Core i5 2300 or equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 560 Ti or equivalent
Mages of Mystralia
Giới Thiệu:
Title: Mages of Mystralia
Genre: Action, Adventure, Indie
Developer: Borealys Games
Publisher: Borealys Games
Release Date: 18 May, 2017

Trong một thế giới phép thuật thì sức mạnh tâm chí chính là thứ quyền năng nhất. Tìm hiểu và mở khóa sáng tạo ra những chiêu thức mạnh mẽ nhất để chống lại kẻ địch. Cùng nhân vật chính phưu lưu dấn thân vào nguy hiểm nào

Mages of Mystralia

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Trailers & Videos

Trailers
x
Mages-of-Mystralia-pc-cover

[PC] Mages of Mystralia [Adventure|Action|Indie|2007]

Images

x