[PC] Hitman – CPY [Action/Adventure/ISO/2017] | Vaphim.com

[PC] Hitman – CPY [Action/Adventure/ISO/2017]

[PC] Hitman - CPY [Action/Adventure/ISO/2017]

Game -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
hitman-134x193.jpg

Thông tin

Nội dung:

Tên Game: Hitman-CPY
Cấu hình máy tối thiểu:
OS: OS 64-bit Windows 7
Processor: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870
DirectX: Version 11
Storage: 50 GB available space.
Hitman-CPY
Giới Thiệu:

Hitman – CPY

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Trailers & Videos

Trailers
x
hitman-134x193.jpg

[PC] Hitman - CPY [Action/Adventure/ISO/2017]

Images

x