[PC] Hero Siege [Action|RPG|Indie|Hack and Slash|2016] | Vaphim.com

[PC] Hero Siege [Action|RPG|Indie|Hack and Slash|2016]

[PC] Hero Siege [Action|RPG|Indie|Hack and Slash|2016]

Game -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
hero1-134x193.png

Thông tin

Nội dung:

Tên Game: Hero Siege
Cấu hình máy tối thiểu:
MINIMUM:
OS: Windows 7/8/10
Processor: DualCore 1.8 GHZ
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 512 mb
RECOMMENDED:
OS: Windows 7/8/10
Processor: QuadCore 2.4 GHZ
Memory: 6 GB RAM
Graphics: 1 GB.
Hero Siege
Giới Thiệu:
Game với lối chơi như game Diablo với tốc độ nhanh hơn và hình ảnh tuyệt đẹp với công nghệ art pixel. Game hỗ trở Gamepad, 4 người chơi online mutiplayer nếu mua game bản quyền 😀

Hero Siege

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Trailers & Videos

Trailers
x
hero1-134x193.png

[PC] Hero Siege [Action|RPG|Indie|Hack and Slash|2016]

Images

x