[PC] Brink of Extinction | Vaphim.com

[PC] Brink of Extinction

[ Chiến lược | 2017 ]

Game -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
post

Thông tin

  • Storage: 3 GB available space
  • DirectX: Version 10
  • Memory: 8 GB RAM
  • Processor: 2 GHz
  • OS: Windows 7

Nội dung:

Brink of Extinction là một trò chơi tháp phòng thủ đầy thử thách đặt trong tàn tích nền văn minh của con người. Bao gồm trên 15 cấp campaign và 6 level. Nâng cấp súng của bạn và tiêu diệt quái vật.

Trailers & Videos

x
post

Brink of Extinction

x