[PC] Battle Riders (Racing|Action|Indie|Simulation|2017) | Vaphim.com

[PC] Battle Riders (Racing|Action|Indie|Simulation|2017)

[PC] Battle Riders (Racing|Action|Indie|Simulation|2017)

Game -
Xếp hạng:
(1 votes, average: 7,00 out of 10)
Loading...
7
ss_0bddec962e097bed30452c4f4ba71ff10fba01d4

Thông tin

Nội dung:

Tên Game: Battle Riders
MINIMUM:
OS: Windows 7
Processor: Intel Core 2 Duo / equivalent
Memory: 2 GB RAM
Graphics: GeForce 8800 GT / equivalent
RECOMMENDED:
OS: Windows 7, 8, 10
Processor: Intel Core i5 / equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 560 / equivalent.
Battle Riders
Giới Thiệu:
Game đua xe bắn súng phiên bản mini nhẹ nhàng

Battle Riders

Bộ sưu tập các thư mục HOT

Trailers & Videos

Trailers
x
ss_0bddec962e097bed30452c4f4ba71ff10fba01d4

[PC] Battle Riders [Racing|Action|Indie|Simulation|2017]

Images

x