Như Một Hòn Bi Xanh | Vaphim.com

Như Một Hòn Bi Xanh

Như Một Hòn Bi Xanh

Nhạc -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
tải xuống (2)

Thông tin

  • Thể loại: Nhạc Vàng
  • Nghệ sĩ: Trịnh Công Sơn, Thái Hòa

Nội dung:

Như một hòn bi xanh,
trái đất n y quay tròn,
Căn nh ta nằm nhỏ
trong một lòng quê hương

N y em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

Như một hòn bi xanh,
trái đất n y quay tròn
Ðất gi cho đời trẻ
nên đời được yêu luôn

N y em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

Như một hòn bi xanh
trái đất n y quay tròn
Nơi n y ta cùng gặp
những ng y buồn vui chung

N y em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

Như một hòn bi xanh
trái đất n y quay tròn
Vo tình ta cùng chọn
nơi n y l m quê chung

N y em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

Trailers & Videos

Trailers
x
tải xuống (2)

Trailer Như Một Hòn Bi Xanh - Nghệ sĩ: Trịnh Công Sơn, Thái Hòa

Images

x