Người Cha Âm Dương | Vaphim.com

Người Cha Âm Dương

Crossing boundaries

Gia Đình, Hongkong, Lồng Tiếng Tiếng Việt, Phim, Phim Bộ, Phim Bộ Hongkong, Tâm Lý, TVB -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
post

Thông tin

  • Giám chế: Lý Nguyên Khoa
  • Số tập: 20
  • TVB sản xuất năm: 1996
  • Tên phát hành ở hải ngoại: Người cha âm dương
  • Tên tiếng anh: Crossing boundaries

Nội dung:

Tên tiếng anh: Crossing boundaries
Tên phát hành ở hải ngoại: Người cha âm dương
TVB sản xuất năm: 1996
Số tập: 20
Giám chế: Lý Nguyên Khoa
Diễn viên:
Liêu Vỹ Hùng
Hứa Thiệu Hùng
Cung Từ Ân
Lưu Mỹ Quyên
Lâm Kỷ Hân

x