Thần Đao | Vaphim.com

Thần Đao

God Of Sabre

Hongkong, Huyền Bí, Lịch Sử, Phiêu Lưu, Phim, Phim Bộ, Phim Bộ Hongkong, Thần Thoại, TVB, Võ Thuật -
Xếp hạng:
(No Ratings Yet)
Loading...
411312_8182cc10-1320-11e5-8dc8-2dde64efb121

Thông tin

Nội dung:

Hiệp sỹ Đinh Bằng nổi tiếng giang hồ nhờ 3 thức kiếm Thiên Ngoại Lưu Tinh đã thách đấu với Liễu Nhược Tòng tại Vạn Tòng Sơn Trang bị vợ của Tòng giả làm Khả Tiểu gạt mất kiếm phổ Thiên Ngoại Lưu Tinh. Bằng bị Liễu Nhược Tòng truy sát, bị thương nặng rơi xuống Vong Ưu Cốc được Thanh Thanh cứu sống. Thanh Thanh và Đinh Bằng yêu nhau được Cốc chủ chấp thuận tặng cho Bằng Bảo Đao và truyền cho Đao pháp …
Trở lại giang hồ, Đinh Bằng vì muốn trả mối thù xưa bất chấp thủ đoạn đối phó với Liễu Nhược Tòng, con người dần dẫn sa ngã quên đi ân tình của Thanh Thanh…

Trailers & Videos

Trailers
x
411312_8182cc10-1320-11e5-8dc8-2dde64efb121

Thần Đao <br> God Of Sabre (1979)

Images

x