[PC] Testbed Terror [Hành động |2017]

Lượt xem: 1 725
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Testbed Terror [Hành động |2017]
OS: Windows XP
Processor: Intel Core™ i3-4130T (2.9 GHz Dual Core)
Memory: 1024 MB RAM
Graphics: GeForce GTX 750
DirectX: Version 9.0
Storage: 3 GB available space.

Testbed Terror [Hành động |2017]

Giới Thiệu:
Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về