[PC] Fur Fun [Đi cảnh |2017]

Lượt xem: 1 504
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Fur Fun [Đi cảnh |2017]
MINIMUM:
OS: Windows 7/8/10 64bits
Processor: Quad Intel Core i5 or AMD 2,5 Ghz or faster
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 460, Intel HD Graphics 4600 or GPU compatible with DX11 equivalent
DirectX: Version 11
Storage: 10 GB available space.

Fur Fun [Đi cảnh |2017]

Giới Thiệu:
Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về