[PC] Libra of the Vampire Princess [JRPG|2017]

Lượt xem: 2 259
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Libra of the Vampire Princess [JRPG|2017]
MINIMUM:
OS: Windows Vista(SP2)/7/8/10
Processor: Intel Pentium4 2.4GHz
Graphics: 1280×720 Resolution 16-bit Color
Sound Card: DirectSound PCM
Additional Notes: Memory: 1GB for 32bit OS. 2GB for 64bit OS. DirectX required.

Libra of the Vampire Princess [JRPG|2017]

Giới Thiệu:
Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về