[PC] Tower 2011 SE [Mô phỏng|2017]

Lượt xem: 1 998
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Tower 2011 SE [Mô phỏng|2017]
MINIMUM:
OS: 64 bit Windows 7 Pro / 8 / 10
Processor: 1.2 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 1GB dedicated video card
Storage: 700 MB available space

Tower 2011 SE [Mô phỏng|2017]

Giới Thiệu:
Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về