[PC] Community Inc [Simulation|Indie|Strategy|2017]

Lượt xem: 1 035
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Community Inc [Simulation|Indie|Strategy|2017]
MINIMUM:
OS: Windows 7 or Windows 10
Processor: Dual Core 2.4 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 9800 GT or Above (1024 GB)
DirectX: Version 9.0
Storage: 1 GB available space.

Community Inc [Simulation|Indie|Strategy|2017]

Giới Thiệu:

Title: Community Inc
Genre: Indie, Simulation, Strategy
Developer: T4 Interactive
Publisher: tinyBuild
Release Date: Summer 2017Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về