[PC] Squids from Space [Action|Indie|Casual|Strategy|Early Access|2017]

Lượt xem: 1 132
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Squids from Space [Action|Indie|Casual|Strategy|Early Access|2017]
MINIMUM:
OS: Windows 7 SP1 (64 bit only), Windows 8 (64 bit only), Windows 10 (64 bit only)
Processor: X64 Dual Core CPU, 2+ GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Discrete Non Mobile GPU with 1 GB Ram.

Squids from Space [Action|Indie|Casual|Strategy|Early Access|2017]

Giới Thiệu:

Title: SQUIDS FROM SPACE
Genre: Action, Casual, Indie, Strategy, Early Access
Developer: Fun Bits
Publisher: Fun Bits
Release Date: 17 Jun, 2017Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về