[PC] Conarium [Kinh dị|2017]

Lượt xem: 1 105
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Conarium [Kinh dị|2017]
MINIMUM:
OS: Windows 7 64-bit
Processor: Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz
Memory: 6 GB RAM
Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 480/570/670, ATI Radeon HD 5870/5850
DirectX: Version 11
Storage: 8 GB available space.

Conarium [Kinh dị|2017]

Giới Thiệu:
Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về