[PC] Wonder Boy: The Dragon’s Trap [Adventure|Action|2017]

Lượt xem: 1 032
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Wonder Boy: The Dragon’s Trap [Adventure|Action|2017]
MINIMUM:
OS: Windows 7
Processor: Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @1.90GHZ (4 CPUs)
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Intel HD Graphics 4000-5000 series (game in 720p).

Wonder Boy: The Dragon’s Trap [Adventure|Action|2017]

Giới Thiệu:

Title: Wonder Boy: The Dragon’s Trap
Genre: Action, Adventure, Indie
Developer: Lizardcube
Publisher: DotEmu
Release Date: 8 Jun, 2017

Hướng dẫn:
Mount ISO
Setup
Play


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về