[PC] Planet Coaster [Simulation|2017]

Lượt xem: 831
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Planet Coaster [Simulation|2017]
MINIMUM:
OS: Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64bit
Processor: Intel i5-2300/AMD FX-4300
Memory: 8 GB RAM
Graphics: nVidia GTX 560 (2GB)/AMD Radeon 7850 (2GB)
RECOMMENDED:
OS: Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64bit
Processor: Intel i7-4770/AMD FX-8350
Memory: 12 GB RAM
Graphics: nVidia GTX 980 (4GB)/AMD R9 380 (4GB).

Planet Coaster [Simulation|2017]

Giới Thiệu:

Titre : Planet Coaster
Genre : Simulation, Stratégie
Développeur : Frontier Developments
Éditeur : Frontier Developments
Date de parution : 17 nov. 2016

Hướng dẫn:
Mount ISO
Setup
Play


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về