[PC] Rocketbirds 2 – Mind Control [Đi cảnh|2017]

Lượt xem: 1 324
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Rocketbirds 2 – Mind Control [Đi cảnh|2017]
MINIMUM:
OS: Windows 7 64-bit or newer
Processor: Dual Core CPU: Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Radeon HD 5570 or Nvidia GeForce GT 8800.

Rocketbirds 2 – Mind Control [Đi cảnh|2017]

Giới Thiệu:
Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về