[PC] KARAKARA [Nudity|Indie|Sexual Content|Visual Novel|2017]

Lượt xem: 866
GD Star Rating
loading...
Tên Game: KARAKARA [Nudity|Indie|Sexual Content|Visual Novel|2017]
MINIMUM:
OS: Windows 7 or above
Processor: 1Ghz
Memory: 1 GB RAM
Graphics: 1280 x 720
DirectX: Version 9.0c
Storage: 1 GB available space.

KARAKARA [Nudity|Indie|Sexual Content|Visual Novel|2017]

Giới Thiệu:

Title: KARAKARA
Genre: Casual, Indie
Developer: calme
Publisher: Sekai Project
Release Date: 28 Jun, 2016Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về