[PC] Football Club Simulator – FCS [Simulation|Sports|Strategy|2017]

Lượt xem: 1 074
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Football Club Simulator – FCS [Simulation|Sports|Strategy|2017]
MINIMUM:
OS: XP (SP3)/Vista (SP1)/Win 7/Win 8-8.1/Win 10
Processor: Intel Pentium 4 3.2 GHz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Ati Radeon X700/ Nvidia Geforce 6600 – 256 MB
DirectX: Version 9.0c
Storage: 650 MB available space

Football Club Simulator – FCS [Simulation|Sports|Strategy|2017]

Giới Thiệu:

Title: Football Club Simulator – FCS
Genre: Simulation, Sports, Strategy
Developer: The Football Club Simulator Company
Publisher: FX Interactive
Release Date: 4 Mar, 2016Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về