[PC] Dragon Bros [Action|Casual|Indie|2017]

Lượt xem: 677
[PC] Dragon Bros [Action|Casual|Indie|2017], 5.0 out of 5 based on 1 rating
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Dragon Bros [Action|Casual|Indie|2017]
MINIMUM:
OS: Windows 7
Processor: Core 2 Duo 8335 or AMD Phenom 875
Memory: 4 GB RAM
Graphics: AMD Radeon 7700 HD or Nvidia GTX 750 or GT 9800
RECOMMENDED:
OS: Windows 7
Processor: Core 2 Duo 8335 or AMD Phenom 875
Memory: 4 GB RAM
Graphics: AMD Radeon 7700 HD or Nvidia GTX 750 or GT 9800.

Dragon Bros [Action|Casual|Indie|2017]

Giới Thiệu:

Title: Dragon Bros
Genre: Action, Casual, Indie
Developer: Space Lizard Studio LTD
Publisher: Space Lizard Studio LTD
Release Date: 16 Sep, 2016Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về