[PC] There’s Poop In My Soup [Funny|Casual|Indie|Cute|2017]

Lượt xem: 1 738
GD Star Rating
loading...
Tên Game: There’s Poop In My Soup [Funny|Casual|Indie|Cute|2017]
MINIMUM:
OS: 7, 8
Processor: 2GHz
Memory: 1024 MB RAM
Graphics: 512MB
DirectX: Version 9.0.

There’s Poop In My Soup [Funny|Casual|Indie|Cute|2017]

Giới Thiệu:

Title: There’s Poop In My Soup
Genre: Casual, Indie
Developer: K Bros Games
Publisher: K Bros Games
Release Date: 14 Mar, 2016Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về