[PC] The Long Journey Home [Indie|Simulation|RGP|Strategy|2017]

Lượt xem: 1 740
GD Star Rating
loading...
Tên Game: The Long Journey Home [Indie|Simulation|RGP|Strategy|2017]
MINIMUM:
OS: Microsoft Windows 7 / 8 (8.1)/ 10
Processor: Core i3 3220
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Radeon HD6950 / GeForce GTX 570 (VRAM 768MB)
RECOMMENDED:
OS: Windows 7 / 8 (8.1)/ 10
Processor: Core i5 4460
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Radeon HD7870 / Geforce GTX 760 or more (VRAM 2GB or more).

The Long Journey Home [Indie|Simulation|RGP|Strategy|2017]

Giới Thiệu:

Title: The Long Journey Home
Genre: Indie, RPG, Simulation, Strategy
Developer: Daedalic Studio West
Publisher: Daedalic Entertainment
Release Date: 30 May, 2017Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về