[PC] MXGP3 The Official Motocross Videogame [Racing/ISO/2017]

Lượt xem: 1 621
GD Star Rating
loading...
Tên Game: MXGP3 The Official Motocross Videogame [Racing/ISO/2017]
MINIMUM:
OS: Windows 7 64-Bit or later
Processor: Intel Core i5-2500K; AMD FX-6350 or equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 760 with 2 GB VRAM or more; AMD Radeon HD 7950 with 2 GB VRAM or more
DirectX: Version 11
Storage: 13 GB available space
Sound Card: DirectX compatible
RECOMMENDED:
OS: Windows 7 64-Bit or later
Processor: Intel Core i5-6600K; AMD FX-8350 Eight-Core or equivalent
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 960 with 2 GB VRAM or more; AMD Radeon R9 380 with 2 GB VRAM or more
DirectX: Version 11
Storage: 15 GB available space
Sound Card: DirectX compatible.

MXGP3 The Official Motocross Videogame [Racing/ISO/2017]

Giới Thiệu:




Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về