[PC] Heart’s Medicine – Hospital Heat [Adventure|Simulation|Casual|Indie|2017]

Lượt xem: 1 760
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Heart’s Medicine – Hospital Heat [Adventure|Simulation|Casual|Indie|2017]
MINIMUM:
OS: Microsoft Windows 7 / 8 (8.1)/ 10
Processor: Core i3 3220
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Radeon HD6950 / GeForce GTX 570 (VRAM 768MB)
RECOMMENDED:
OS: Windows 7 / 8 (8.1)/ 10
Processor: Core i5 4460
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Radeon HD7870 / Geforce GTX 760 or more (VRAM 2GB or more).

Heart’s Medicine – Hospital Heat [Adventure|Simulation|Casual|Indie|2017]

Giới Thiệu:

Title: Heart’s Medicine – Hospital Heat
Genre: Adventure, Casual, Indie, Simulation
Developer: Blue Giraffe
Publisher: Gamehouse
Release Date: 23 May, 2017Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về