[PC] Dustoff Heli Rescue 2 [Action|Indie|Casual|2017]

Lượt xem: 2 015
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Dustoff Heli Rescue 2 [Action|Indie|Casual|2017]
MINIMUM:
OS: Microsoft Windows 7 / 8 (8.1)/ 10
Processor: Core i3 3220
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Radeon HD6950 / GeForce GTX 570 (VRAM 768MB)
RECOMMENDED:
OS: Windows 7 / 8 (8.1)/ 10
Processor: Core i5 4460
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Radeon HD7870 / Geforce GTX 760 or more (VRAM 2GB or more).

Dustoff Heli Rescue 2 [Action|Indie|Casual|2017]

Giới Thiệu:

Title: Dustoff Heli Rescue 2
Genre: Action, Casual, Indie
Developer: Invictus Games Ltd.
Publisher: Invictus Games Ltd.
Release Date: 30 May, 2017Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về