[PC] Trigger Time [Indie|Action|2017]

Lượt xem: 2 172
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Trigger Time [Indie|Action|2017]
MINIMUM:
OS: Windows 7 or later
Processor: 2Ghz+
Memory: 1024 MB RAM
Graphics: OpenGL compatible card with at least 256MB.

Trigger Time [Indie|Action|2017]

Giới Thiệu:

Title: Trigger Time
Genre: Action, Indie
Developer: Shephf Games
Publisher: Creative Mobile
Release Date: 16 May, 2017Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về