[PC] One Sole Purpose [Action/ISO/2017]

Lượt xem: 2 686
GD Star Rating
loading...
Tên Game: One Sole Purpose [Action/ISO/2017]
MINIMUM:
OS: Windows 8
Processor: Intel Core 2 Quad Q6600 or AMD equivalent
Memory: 2 GB RAM
Graphics: GTX 750 Ti
DirectX: Version 11
Storage: 32 GB available space
RECOMMENDED:
OS: Windows 10
Processor: Intel Core i5-6400 or AMD equivalent
Memory: 8 GB RAM
Graphics: GTX 960 4GB
DirectX: Version 12
Storage: 32 GB available space

One Sole Purpose [Action/ISO/2017]

Giới Thiệu:
Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về


One Sole Purpose [Action/ISO/2017] Updating…