[PC] Birthdays the Beginning [Simulation|2017]

Lượt xem: 1 221
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Birthdays the Beginning [Simulation|2017]
MINIMUM:
OS: Windows 10/8.1/7 64-bit
Processor: Core i3 (Sandy Bridge)
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 750
RECOMMENDED:
OS: Windows 10/8.1/7 64-bit
Processor: Core i5 (Sandy Bridge)
Memory: 8 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 950.

Birthdays the Beginning [Simulation|2017]

Giới Thiệu:

Title: Birthdays the Beginning
Genre: Simulation
Developer: ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd., TOYBOX Inc.
Publisher: NIS America, Inc.
Release Date: 9 May, 2017
Đóng vai chúa trời, tạo sự sống cho các giống loài, xây dựng môi trường theo nhiều hướng khác nhau. Nơi bạn có thể tạo ra một thế giới toàn sinh vật bạn yêu thích theo cách riêng của bạn

Hướng dẫn:
Giải nén
Play


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về