Thần Đao
God Of Sabre (1979)

Lượt xem: 3 737
GD Star Rating
loading...
Tên tiếng Việt: Thần Đao
Tên khác: Viên Nguyệt Loan Đao
Tên tiếng Hoa: 刀神
Tên tiếng Anh: The God of Sabre
Nguyên tác: Cổ Long
Số tập : 9
Giám chế: Lý Đỉnh Luân
Diễn viên:
- Lưu Tùng Nhân
- Triệu Nhã Chi
- Hàn Mã Lợi
- Thạch Kiên

Thần Đao (1979)

Nội dung:

Hiệp sỹ Đinh Bằng nổi tiếng giang hồ nhờ 3 thức kiếm Thiên Ngoại Lưu Tinh đã thách đấu với Liễu Nhược Tòng tại Vạn Tòng Sơn Trang bị vợ của Tòng giả làm Khả Tiểu gạt mất kiếm phổ Thiên Ngoại Lưu Tinh. Bằng bị Liễu Nhược Tòng truy sát, bị thương nặng rơi xuống Vong Ưu Cốc được Thanh Thanh cứu sống. Thanh Thanh và Đinh Bằng yêu nhau được Cốc chủ chấp thuận tặng cho Bằng Bảo Đao và truyền cho Đao pháp …
Trở lại giang hồ, Đinh Bằng vì muốn trả mối thù xưa bất chấp thủ đoạn đối phó với Liễu Nhược Tòng, con người dần dẫn sa ngã quên đi ân tình của Thanh Thanh…Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về