[PC] Dark Shores [Violent/Horror/ISO/2017]

Lượt xem: 511
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Batman the Telltale Series [Action|2016]
Cấu hình máy tối thiểu:
OS: Windows 7/8/10 (64-bit versions)
Processor: 2.5 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
Memory: 6 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce 410M/AMD Radeon HD 7420G or Higher
DirectX: Version 10
Storage: 17 GB available space
Sound Card: DirectX®-compatible

Dark Shores [Violent/Horror/ISO/2017]

 Giới Thiệu:Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về