[PC] The Long Dark: Game [Survive|2016]

Lượt xem: 2 008
[PC] The Long Dark: Game [Survive|2016], 1.0 out of 5 based on 1 rating
GD Star Rating
loading...
Tên Game: The Long Dark: Game [Survive|2016]
Cấu hình máy tối thiểu:
MINIMUM:
OS: Windows 7 64Bit Service Pack 1
Processor: Intel Core 2 Duo 2.4GHz
Memory: 3 GB RAM
Graphics: Nvidia GTS 450+ with 1024MB+ VRAM (excluding GT) – LATEST DRIVERS REQUIRED
DirectX: Version 11
Additional Notes: Not Recommended for Intel integrated graphics

The Long Dark: Game [Survive|2016]

Giới Thiệu:Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về