[PC] Not Dying Today [Đi cảnh |2017]

Lượt xem: 24 341
GD Star Rating
loading...
Tên Game: Not Dying Today [Đi cảnh |2017]
Cấu hình máy tối thiểu:
MINIMUM:
OS: Windows 7 64Bit Service Pack 1
Processor: Intel Core 2 Duo 2.4GHz
Memory: 3 GB RAM
Graphics: Nvidia GTS 450+ with 1024MB+ VRAM (excluding GT) – LATEST DRIVERS REQUIRED
DirectX: Version 11
Additional Notes: Not Recommended for Intel integrated graphics

Not Dying Today [Đi cảnh |2017]

Giới Thiệu:

Not dying today là một trò chơi hành động 2D . Trong năm 2030, thế giới đã được bao phủ đa số là zombie. Với lửa và lưỡi cưa , đạn và súng, bạn, đội trưởng Aiden, sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ nhân loại cuối cùng, bất cứ điều gì.Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về