Sao Hỏa Phần 1
Mars Season 1 (2016)

Lượt xem: 10 651
GD Star Rating
loading...
Mã IMDB: 4939064
Đạo diễn: N/A
Thể loại: Adventure, Drama, Sci-Fi
Diễn viên: Jihae, Alberto Ammann, Clémentine Poidatz, Anamaria Marinca
Kịch bản: N/A
Năm sản xuất: 2016
Thời lượng: 60 min
Đánh giá: 7.6/10 (theo IMDb)
Quốc gia: USA
Ngôn ngữ: English

Sao Hỏa Phần 1 (2016)

Nội dung:

Các chuyến bay có người lái đầu tiên từ Trái Đất đến sao Hỏa dẫn đến một nhiệm vụ vào năm 2033 để chiếm lấy hành tinh đỏ.Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về