Ngày Đen Tối
Darkest Day (2015)

Lượt xem: 1 148
GD Star Rating
loading...
Mã IMDB: 2630992
Đạo diễn: Dan Rickard
Thể loại: Action, Adventure, Horror
Diễn viên: Dan Rickard, Chris Wandell, Samantha Bolter, Richard Wilkinson
Kịch bản: Will Martin, Dan Rickard
Năm sản xuất: 2015
Thời lượng: 90 min
Đánh giá: 5.7/10 (theo IMDb)
Quốc gia: UK
Ngôn ngữ: English

Ngày Đen Tối

Nội dung:

Dan wakes up on a beach with no memory. He discovers an empty city ravaged by a deadly virus. After befriending a small group of survivors it soon becomes clear the army are hunting him down, and the group are forced on a dangerous journey to escape[IMG][IMG][IMG]Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về